ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν.Π.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

18 Ιουλίου 2023 Avακοινώσεις Oλες οι Δημοσιεύσεις Συνελεύσεις 0

Πίνακας άρθρων πρότασης
2023-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ