ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΣΥΑΤΕ

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν.Π.Ε.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΣΥΑΤΕ

22 Σεπτεμβρίου 2022 Avακοινώσεις Oλες οι Δημοσιεύσεις OΣΥΑΤΕ Λοιπά 0
2022.09.22-ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΣΥΑΤΕ